Taman za bolji dan.

MAGNETRANS®

Taman za bolji dan.

FAQ

 • Šta je Magnetrans®?
  Magnetrans® je dodatak ishrani, koji omogućava dostizanje preporučenog dnevnog unosa magnezijuma i održavanje fizioloških funkcija organizma.
 • Kako se upotrebljava Magnetrans®?
  Magnetrans® je farmaceutski dizajn prilagođen načinu života savremenog čoveka. Magnetrans® je pakovan u pakovan u pojedinačnu kesicu. Lako je prenosiv kako bi uvek bio uz osobu kojoj je potreban. Upotreba je jednostavna - bez vode i bez dodira rukom.
  Magnetrans® ima prijatan ukus i osigurava dnevne potrebe unosa magnezijuma.
  Magnetrans® ne sadrži šećer, tako da ga mogu uzimati i pacijenti sa dijabetesom.
 • Trajanje terapije/upotrebe
  Magnetrans ® i Magnetrans® duo-aktiv su dodaci ishrani, stoga dužina upotrebe nije tačno definisana. Pri dnevnom unosu magnezijuma u dozi od 375mg (Magnetrans) i 400mg (Magnetrans duo-aktiv) upotreba nije vremenski ograničena.
 • Kada ne sme da se upotrebljava Magnetrans®?
  Magnetrans® sadrži izvor fenilalanina, pa osobe sa prisutnom fenilketonurijom ne treba da ga koriste.
 • Moguća neželjena dejstva
  Ukoliko se Magnetrans® koristi u količini većoj od preporuke proizvođača, može imati laksativno dejstvo. Kod postojanja oštećenja bubrežne funkcije, potrebna je konsultacija sa lekarom.
 • Magnetrans® i primena drugih lekova
  Potrebna je konsultacija sa lekarom ili farmaceutom prilikom upotrebe:
  • antacida i laksativa koji sadrže magnezijum,
  • ostalih antacida (snižava apsorpciju Mg),
  • antibiotika iz grupe tetraciklina, fluorohinolona i aminoglikozida (koristiti u razmaku od 4 sata),
  • drugih dodataka ishrani koji sadrže dvovalentne jone (snižava apsorpciju Mg)
 • Primena Magnetrans®, hrane i pića
  Za optimalan učinak Magnetrans®, proizvod ne treba koristiti istovremeno sa alkoholom, dodacima ishrani koji su koncentrovani izvor dijetnih vlakana i drugih dvovalentnih jona (napraviti razmak od 4 sata).
 • Primena Magnetrans® u trudnoći i dojenju
  U trudnoći su potrebe za magnezijumom povećane i iznose 360 mg na dan.
  Primena Magnetrans® u trudnoći je opravdana, jer magnezijum:
  • umanjuje kontrakcije materice i smanjuje rizik za prevremeni porođaj,
  • ublažava grčeve u nogama koji se javljaju u trudnoći,
  • doprinosi smanjenju visokog krvnog pritiska u trudnoći.
  Za primenu Magnetrans® u trudnoći, uvek se posavetujte sa ginekologom.
 • Magnetrans® i upravljanje vozilima i mašinama
  Korišćenje Magnetrans® na utiče na upravljanje vozilima i mašinama.
 • Šta u slučaju predoziranja?
  Znaci previsoke količine magnezijuma u organizmu su : glavobolja, mučnina, povraćanje, malaksalost, nesvestica, sniženje krvnog pritiska, slabost mišića, poremećaj rada srca.
  U slučaju neke od navedenih pojava, odmah se javiti lekaru!
 • Šta ako zaboravim Magnetrans®?
  Ukoliko zaboravite da uzmete Magnetrans®, ne treba ga nadoknađivati duplom dozom. Preporuka je da se nastavi sa korišćenjem jedne kesice Magnetrans® dnevno.
 • Kako čuvati Magnetrans® i rok upotrebe
  Čuvati na suvom mestu, na sobnoj temperaturi i van domašaja dece.
  Rok trajanja: 3 godine