Taman za bolji dan.
MAGNETRANS®
Taman za bolji dan.
Magnezijum (Mg²+) je makroelement, esencijalni mineral
neophodan za funkcionisanje preko 300 enzimskih
reakcija.
Šta je magnezijum?
Magnezijum (Mg²+) je makroelement, esencijalni mineral neophodan za funkcionisanje preko 300 enzimskih reakcija.
U organizmu čoveka, magnezijum ima gradivnu ulogu, ali i
različite funkcionalne uloge.
Zašto je magnezijum važan?
U organizmu čoveka, magnezijum ima gradivnu ulogu, ali i različite funkcionalne uloge.
Hronični nedostatak magnezijuma pokazuje različite
simptome u organizmu.
Zašto je važno prepoznati nedostatak magnezijuma?
Hronični nedostatak magnezijuma pokazuje različite simptome u organizmu.
Magnetrans<sup>®</sup> je dodatak ishrani, koji omogućava dostizanje preporučenog dnevnog unosa magnezijuma i održavanje fizioloških funkcija organizma.
Magnetrans<sup>®</sup> je dodatak ishrani, koji omogućava dostizanje preporučenog dnevnog unosa magnezijuma i održavanje fizioloških funkcija organizma.
MAGNETRANS®
Magnezijum (Mg²+) je makroelement, esencijalni mineral neophodan za funkcionisanje preko 300 enzimskih reakcija.
Magnetrans® je dodatak ishrani, koji omogućava dostizanje preporučenog dnevnog unosa magnezijuma i održavanje fizioloških funkcija organizma.
Najčešće postavljena pitanja
Pogledajte najčešće postavljena pitanja i odgovore o Magnetransu®.